Usos e abusos do Adobe Photoshop na análise documentoscópica
Editado por Tony Roig
Autor : Alberto Angoso García.
Psicólogo especializado en Neuropsicoloxía.
Falando hai tempo co meu amigo Jesús Barrón e con outros expertos, comentábanme estes
da improcedencia no método de algúns profesionais que analizaban as tintas a través do
programa informático Adobe Photoshop, sen máis coidado que as ferramentas do software
facilitadas polo mesmo Programa. O certo é que non podemos senón colixir con esta opinión.
O Adobe Photoshop é un extraordinario programa de tratamento de imaxes con grandes
aplicacións para expoñer os fenómenos documentais que imos describir no noso
informe. Pero empregalo como sistema de análise e de verifcación dos fenómenos
documentoscópicos, sen o auxilio doutras ferramentas, resulta cientificamente inadmisible.
RSS
Scroll al inicio