Todas as cores, test (vigués) pericial ;-)

Para non perturbar a imaxe da insólita gama de cores, sometín ao urbanismo vigués a un lixeiro tuneado. O reto, adiviñar os catro retoques en menos de 30 segundos. Se tardas máis, xa non ten mérito.