LEYAS  é un laboratorio forense dedicado en exclusiva á resolución dos problemas relacionados coa autenticidade ou a falsidade de todo tipo de documentos.A VERDADE É O OBXECTIVO, O DOCUMENTO É O MEDIO E A CIENCIA É O CAMIÑO